Obsah:

Při potížích nejprve zkuste kombinaci kláves CTRL a F5 – načte se znova stránka.

Co dělat, když během diskuse nastane nějaký problém? Zde je několik příkladů, se kterými se nejčastěji setkáváme.

Lidé používají velmi stará zařízení, pomalý internet, zvláštní hardware i software a často mají velmi slabé technické znalosti.

Pokud narazíte Vy nebo respondent v průběhu diskuse na nějaký problém, je dobré nejprve zkusit znovu načíst stránku v prohlížeči (CTRL+F5), případně zavřít prohlížeč a zkusit se znovu přihlásit.  

Technické požadavky:

 • Stabilní internetové připojení: rychlost min. 350kbps download a 350 kbps upload, doporučujeme 600 kbps a více pro vyšší rozlišení.
 • Webová kamera a sluchátka s mikrofonem. Účastnici můžou používat také reproduktory, ale scluhátka s mikrofonem jsou lepší, protože potlačují okolní vlivy a zamezují ozvěně.
 • Aktuální internetový prohlížeč – doporučujeme Google Chrome, systém podporuje i ostatní hlavní prohlížeče. Safari je specifický browser, který příliš nedoporučujeme, ačkoliv na něm Collabito také funguje.

Nejde video, nelze se připojit k video skupině

Když se účastník nemůže připojit k video diskusi, je to většinou způsobeno nastavením jeho kamery. Při příchodu do video diskuse systém žádá o povolení k přístupu ke kameře. Pokud mu uživatel nedá oprávnění, nebo tento krok přeskočí, nebude kamera fungovat a nepřipojí se.

Řešení: požádejte účastníka, aby se odhlásil, zavřel prohlížeč a zkusil se přihlásit znovu. Někdy si dokonce prohlížeč nastavení pamatuje i po restartu a je potřeba smazat v prohlížeči chache a cookie. Nebo si může místo toho zkusit zapnout jiný prohlížeč (např. místo Safari Chrome apod.) nebo to zkusit na jiném zařízení (místo na telefonu na počítači).

Důvody problémů a jejich řešení můžou být různé a popisujeme je v  tomto článku.

Je slyšet ozvěna, echo

Pokud během relace uslyšíte rušivou ozvěnu, je to pravděpodobně způsobeno jiným účastníkem, ne Vámi. Tento účastník používá hlasitý reproduktor a Váš hlas se vrací zpět díky jeho mikrofonu, takže svůj hlas uslyšíte dvakrát. Všichni lidé ve skupině pak mohou slyšet své hlasy dvakrát, kromě účastníka, který problém způsobuje.

Řešení: identifikujte osobu, která problém způsobuje, a požádejte ji, aby používala sluchátka nebo si ztlumila reproduktor. Pokud to není možné, požádejte účastníka, aby se ztlumil, když nemluví (ikona přeškrtnutého mikrofonu). Ve většině případů účastníka snadno zjistíte – když mluvíte, detekce hlasu (žlutá ikona v rohu) bliká nejen na našem videu, ale také na videozáznamu problémového účastníka.

Špatná kvalita videa, přerušení, zamrzání obrazu

Kvalita videa je nejčastěji způsobena kvalitou internetového připojení účastníka. Když je rychlost internetu nízká, systém se pokusí zmenšit rozlišení videa, aby spotřeboval méně dat. Pokud to nepomůže, systém vypne video účastníka a pokusí se udržet alespoň jeho hlas. Když nastane tento problém, uvidíte červenou ikonu signálu v pravém dolním rohu rámečku videa účastníka.

Řešení: toto musí být vyřešeno na straně respondenta. Můžete mu poradit, aby zavřel všechny ostatní internetové aplikace (youtube, netflix, skype, teams, online hry atd.), a tím zrychlil připojení k internetu. Zeptejte se, jestli nejsou v jeho domácnosti další členové rodiny, kteří v tu chvíli také používají aplikace náročné na datové přenosy, jako je YouTube nebo Netflix. Pokud žádná z těchto oprav nepomůže, požádejte účastníka, aby zkontroloval připojení k internetu, restartoval počítač, případně zkusil změnit prohlížeč nebo zařízení.

Rušení na pozadí

Účastníci se diskuse obvykle účastní z domova nebo z práce. Viděli jsme už mluvící děti, hlasité televizory ve stejné místnosti, křičící papoušky, štěkající psy nebo kolegy v kanceláři, kteří hlasitě diskutovali za respondentem během videokonference. Je to zábava na pár sekund, ale velmi nepříjemné po delší dobu.

Řešení: Požádejte své respondenty, aby si předem našli klidné místo bez rušivých zvuků v pozvánce, kterou pošlete před schůzkou.

Doporučte používat sluchátka s mikrofonem. Moderátor by je měl použít vždy, ideálně kvalitní sluchátka s funkcí noise cancelling (potlačení okolního šumu).

Tmavá tvář respondenta

Pokud nevidíte tvář respondenta, protože je příliš tmavá, je to způsobeno silným světlem za účastníkem, například přímým slunečním světlem za oknem.

Řešení: Požádejte účastníka, aby změnil svou polohu v místnosti nebo změnil světelné podmínky v místnosti, například stáhl žaluzie v okně a rozsvítil světlo.

Když neslyšíte některé účastníky, důvod je často velmi jednoduchý – mikrofon náhlavní soupravy je ztlumený nebo není zapojen do počítače. Někdy je třeba změnit nastavení zvukového vstupu na ovládacím panelu Windows nebo v nastavení zvuku systému Apple.

Problémy s přihlášením

Mají váš moderátor, respondenti nebo klienti problémy s přihlášením? Může existovat několik důvodů s různým řešením:

 • Projekt není aktivní. Zkontrolujte prosím, zda jste aktivovali projekt, aby se lidé mohli přihlásit.
 • Lidé mohou vstoupit do místnosti, ale nemohou se připojit k video diskusi, protože relace videa nebyla zahájena: relaci videa zahájíte kliknutím na červené tlačítko na prostředním panelu moderátora.
 • Jeden nebo více účastníků se nemůže přihlásit: zkontrolujte prosím, zda nejsou deaktivováni v seznamu respondentů.
 • Moderátoři nebo klienti se mohou přihlásit, ale dostanou systémovou chybu nebo nevidí žádný projekt: je to obvykle způsobeno vstupem do více projektů pomocí jednoho uživatelského jména. Odhlaste se ručně z Collabito a připojte se k projektu pomocí správných údajů. Například klienti mohou mít stejný e-mail pro několik projektů, ale každý projekt má své vlastní (různé) heslo.

Korporátní omezení

Ve firmách se můžete setkat s různými bezpečnostními omezeními v síti, která nastavují IT administrátoři. Mohou být zablokované porty, protokoly, nebo někdy uživatelé mohou pouze na vybrané povolené stránky. Ujistěte se proto před startem, že vše funguje,  adresa https://app.www.collabito.com je dostupná; potřebujeme také povolený TCP port 443 . Více se můžete dozvědět zde.

Obecná doporučení

Pokud existuje nějaký specifický problém, který nelze vyřešit výše uvedenými akcemi, doporučujeme následující univerzální postup:

 • Ručně se odhlašte z Collabito a znovu se přihlašte
 • Restartujte prohlížeč, vymažte mezipaměť nebo vyzkoušejte jiný prohlížeč
 • Restartujte počítač nebo zkuste jiné zařízení
 • Zkontrolujte připojení k internetu
 • Zkontrolujte, zda jsou připojená sluchátka s mikrofonem a nejsou v nastavení ztlumená